I mitt hus er det mange rom. I hvert rom er det tro - I Mitt Hus - Enola

By Kim Ljung - Filed under songwriters

Try a random Kramer quote too, while you are at it :)