malmklangs fantastiske loddtrekkingsmaskin av episke proporsjoner.

Her kommer tallet du trakk

malmklang er en helt. Han redder jomfruer i nød. Han hjelper gamle damer over veien. Han hjelper menn i midtlivskrisen med å finne seg selv igjen. Nå har han også laget en loddtrekkingsmaskin hvor alt man trenger å gjøre er å velge hvor langt man vil tallene skal strekke seg. Eller, sagt på en lettere måte, hvor mange lodd som er solgt, eller hvor stor boka/bøkene er i form av sluttall.

Har man to bøker med 1000 lodd i hver bok, setter man loddvidde til 2000, selv om det er tomme tall i bøkene.

Loddviddetallet skrives som i matematikk, ikke som for eksempel et kontonummer med punktum og greier. Eksempel: 10000 eller 210, IKKE 10.000 osv.!!!. Ingen mellomrom, ingen andre tegn enn tall. VIKTIG!!!!! :P

Comprende? Godt. Kjør tallmaskinen! Lykke til :)

Trykk på |Trekk tall| hver gang du vil trekke et nytt tall, ikke last siden på ny!!!!

Velg stoppested for loddvidde.


Levert av slettjord.opelwerk.com