Opelwerk Counterwerk

Opprettelse av gratis teller.

Fyll inn ønsket brukernavn og passord
Du er også nødt til å oppgi en eksisterende E-mailadresse.
Alle feltene er obligatoriske og case-sensitive (skiller mellom store og små bokstaver).

Kontrollspørsmål: Norsk ord for counter?

Brukernavn:

E-mail:

Hjemmeside:

Tidssperre i minutter:

Diverse informasjon om telleren din.

Når du har opprettet telleren din, vil du blant andre valg, få muligheten til å definere egne tall, forutsatt at du har en plass du kan lagre tallene, eller benytte en av mangfoldige tallrekker hos oss.

I tillegg til selve telleren får du også en enkel statistikk over browsertype og OS, klokkeslett for treff, ip-adressen og refferent for hver besøkende. Disse loggfilene trimmes etterhvert som størrelsen når et visst antall kb. Derfor er ikke dette som en normal statistikktjeneste å regne.

En typisk loggfil kan se ut som loggfilen for telleren på denne siden.

Andre valg enn opprettelse.

logg inn

nytt passord

kontakt

Counterwerk. En tellertjeneste fra Opelwerk.