Nils Erik Østerud mailtil:nils.erik.osterudINGENTINGSØPPEL@monet.no GåTil:http://www.neosterud.com
Innlegg 76
.

09.01.2006 - kl. 22:36 skrev Nils Erik Østerud følgende:

På vegne av Marita Hansson, amerikansk statsborger bosatt i Bethel, Alaska har jeg forsøkt å undersøke forholdene omkring hennes bestefar, John M. Johansen, som var med på en utrolig utvandring i 1898, delvis til Canada og delvis til Alaska. Over 100 samer dro da over sammen med mange hundre rein på en båt (Manitoba) og brukte vistnok omkring 3 uker på overfarten. Hensikten var at samene skulle være som en "redningspatrulje" for et sultende folk i Canada og Alaska. Prosjektet var vistnok relativt mislykket, men har avfødt en mengde fantastike enkelthistorier.
Marita Hanson vet bare navnet på bestefaren. Men han var trolig født i Finnmark i siste del av 1800-tallet. Jeg vet at det er skrevet både bøker om seriøse avhandlinger om denne "lappeutvandringen", "Manitoban Boat expedition", men vet noen om hvorvidt hver enkelt deltaker er "kartlagt" noe sted.
Nils Erik Østerud

161 diggs