Dag Ove Johansen mailtil:dagojINGENTINGSØPPEL@online.no GåTil:http://forfatter.net/johansen
Innlegg 51
.

09.12.2003 - kl. 19:21 skrev Dag Ove Johansen følgende:

NETTSTEDET TIL SJAMANENS RIKE kan bli nedlagt. Etter at serien nå er avsluttet, vil ikke Egmont/DAMM betale for domeneutgifter for nettstedet. Jeg forhandler nå med forlaget om å overta domenet. Det er viktig for meg som forfatter av SJAMANENS RIKE å opprettholde en kanal ut til leserne av serien, dette for å sikre at viktige nyheter om seriens videre skjebne kommer ut til alle.

Takk til alle som har fulgt serien til nå!!!

73 diggs