Morten Klerck Helsing mailtil:morten.helsingINGENTINGSØPPEL@telia.com GåTil:http://www.helsing.se
Innlegg 82
.

25.02.2008 - kl. 14:45 skrev Morten Klerck Helsing følgende:

Hej
Med stor sannolikhet är det min morfars far Magnus Klerck som står omtalt i din roman. Min morfars namn var Arthur Klerck skogsförvaltare bosatt på Elvenes.
Har du fler anekdoter om slekten ?

med vänliga hälsningar
Morten Klerck Helsing

163 diggs