Glemt passordet ditt?

Oppgi brukernavn. Passordet sendes til e-postadressen knyttet til oppgitt brukernavn.

Nytt passord


Diverse opplysninger.

For å kunne slette, redigere og kommentere innlegg i gjesteboken din, må du være pålogget kontoen din. Er du pålogget, vil det dukke opp en meny i toppen av innleggsboksen for hvert innlegg. Med andre ord, administrering av innlegg foregår direkte i gjesteboken.

Dersom du benytter smilefjesfunksjonen i boken din, vær sikker på at du er kjent med alle grafiske erstatninger av tekstsmilefjes. Noen kan av enkelte oppfattes som støtende.

Reklame, om og hvordan.

Reklamen i gjesteboken kan fjernes, ved å betale et engangsbeløp på 150 norske kroner til Opelwerk Reklamen vil bli fullstendig borte, ikke en notis engang, for hvor gjesteboken er losjert vil forbli.

Opelwerk vil i den grad det er mulig, kontrollere reklameinnholdet for tjenesten. Det skal ikke forekomme reklame av støtende natur. Ta kontakt dersom du føler dette ikke er imøtekommet.

Reklamen er ikke størrelses- eller plassbegrenset. Det vil si at reklame kan dukke opp i forskjellige størrelser og på forskjellige steder i gjestebøkene.

Om Bookwerk

Fundamentet for Bookwerk er en tyskprodusert, perlbasert applikasjon. Applikasjonen er omstrukturert og videreutviklet av Opelwerk.

Sist revidert: 20.02.2009